ingatlan

l.FELHASZNÁLÓI Szerződés

az IngatlanMax weboldal használatához

 

Az oldalra, intézmények, ingatlanközvetítők,

hivatalok, vállalkozások regisztrációját várjuk

 

SZÁMLASZÁM:10700024-07157103-51100005

 

 

Ez a FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS,szerződés, a mindenkori hirdetők,

(akik érvényes regisztrációval rendelkeznek) továbbiakban: Felhasználó és Faluhelyi György József (2049 Diósd, Szabadság út 85.,    adószám: 59580638-1-33)  továbbiakban" Szolgáltató" között jön létre, az alábbi feltételek szerint:

A regisztráló Felhasználó vagy Látogató  részéről az IngatlanMax.hu hirdetési oldal egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges a hirdetési oldal Adatvédelmi Tájékoztatójának és a Felhasználási Feltételeinek elolvasás utáni, saját kezű jelöléssel történő elfogadása!

 

Az egyes regisztrált Felhasználói és Látogatói, személyes adatokat (is) tartalmazó részek kizárólag check-box (bepipálandó jelölő négyzet) saját kezű bejelölésével aktiválhatók, érhetők el!

Megértésüket köszönjük!

 

1.  A Szolgáltató a Felhasználó számára havi díj ellenében ingatlan hirdetések korlátlan számú elhelyezésére biztosít lehetőséget a www.ingatlanmax.hu hirdetési weboldalán és gondoskodik azok Interneten való elérhetőségéről.

 

2.  Szolgáltató az ingatlanközvetítő Felhasználók részére a regisztrálással egy időben - jelentkezés alapján is – zárt, szakmai, a keresztértékesítéseket elősegítő levelező lista használatát is biztosítja, a mindenkor érvényes levelezési és adatvédelmi szabályok betartása mellett.

A regisztrációs panelen kötelező elfogadni a Felhasználói szerződés-t és Számlázási rend-ben leírtakat, valamint a levelező lista tagságot is tudomásul veszi.

A Felhasználói szerződés elfogadásával jogosult ennek használatára mindaddig, amíg erre igényt tart!

A regisztrációval hozzájárul a regisztráló, hogy részére a szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket küldjünk

 

Ez alól kivételt képeznek a "Hálózatokhoz" tartozó irodák, amelyek saját, belső levelezéssel dolgoznak

 

3.  A Felhasználó önmaga köteles gondoskodni az ingatlan hirdetések weboldalra történő feltöltéséről, ehhez a Szolgáltató - a havi díj ellenében -  Felhasználó névvel és Jelszóval védett irodai adminisztrációs felületet biztosít a Felhasználónak, amelyet a regisztráció alkalmával a Felhasználó tud megadni, az ilyen esetre vonatkozó biztonságot szem előtt tartva (kis és nagy, ékezet nélküli betűk és számok kombinálásával).

 

Lehetőséget biztosítunk az XML betöltéshez, az IngatlanMax hirdetési portálra.ik „donor” oldalról, ahol az összes hirdetése megjelenik és az oldal tulajdonosa ezt támogatja (ezt kér

 

•  további, a Szolgáltatási csomagon felüli szinkronizálás használatának feltételeit az előfizetőnek kell teljesítenie (előfizetés az adott oldalon, regisztrációhoz kötött felhasználás esetén, az XML elkészítési költsége, stb.).n@ingatlanmax.hu címen, egyedi elbírálás után küldjük a specifikációt

 

A be és tovább töltésekhez szükséges xml-k, aZok elkészttetése, időközi karbantartása, a Felhasználó feladata, illetve az általa megbízott szakember felelőssége!

A helytelenül illesztett xml-ből eredő, hibás megjelenésekért, a Felhasználó, illetve a megbízott szakemberére hárul a felelősség.

 

4.  A Felhasználó a Regisztrációval egy időben a szerződést elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a regisztráció alkalmával megadott adatai,  (név, cégnév, e-mail címe és telefonszáma) az általa feltöltött hirdetéseknél megjelenjenek.

(a számlázási adatok kivételével), az Adatvédelem (Infotv. 2011. évi CXII.)  alatt leírt törvények betartásával.

 

Az ingatlanhirdetés szöveges leírásában, felesleges megadni elérhetőségeket, telefonszámot, iroda címet, erre a "Hirdtő adatai" adatközlés elegendő.

A program minden hirdetésnél egyenként mutatja a letöltések számát, továbbá az összes hirdetés megtekintéséről készült statisztikát a hónap első napján küldi a Felhasználó címére.

 

5.  Szolgáltató ügyfélszolgálatot üzemeltet (hétfőtől péntekig: 10 – 16 óráig), amely munkanapokon telefonon, Skype-n és e-mailben segítséget nyújt a szolgáltatással kapcsolatos ügyek megoldásában, és a Szolgáltató legjobb tudásának megfelelően, műszaki segítséget nyújt az ingatlan hirdetések elhelyezéséhez.

Személyes informatikai hiányosságok pótlására nem vállalkozik.

 

6.  A Szolgáltató által, jelen szerződés keretében nyújtott ügyfélszolgálati tevékenység nem terjed ki a Felhasználó hirdetéseinek feltöltésére, valamint azok karbantartására, továbbá a hirdetési portálon elhelyezett hirdetések bárminemű változtatásra sem, kivéve a megtévesztő vagy lejárt hirdetéseket.

 

 

7.  A Felhasználó a szolgáltatásért, szolgáltatási csomagonként, az alábbi havi díjat fizeti a Szolgáltatónak - korlátlan számú hirdetésfeltöltés!:

Alapszolgáltatás  -  csak az IngatlanMax használata: 3.500,- Ft/hó

                                                                

Szolgáltató. a 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]  "Reklámadó törvény" értelmébenaz alábbi nyilatkozatot teszi: 

" A jelen adóévben, a reklám közzététele után a Szolgáltatót.-t adófizetési kötelezettség nem terheli." 

                                    

•  A Regisztrációs panelen megjelölt szolgáltatási csomag és időszak alapján „Díjbekérő” -t állítunk ki, a számlázási névre és címre. Ennek megadása ezért is kötelező! 

 

•  A „Díjbekérő" -t e-mailben, PDF formátumban, nyomtatható módon küldjük a megrendelőnknek, az általa a Regisztrációs panelen megadott e-mail címére. (A „Díjbekérő" nem alkalmas könyvelésre!)

 

A számlázás minden esetben a választott szolgáltatási csomagra és időszakra történik, vagyis az 1 -3 - 6 vagy 12 hónapról küldjük a fizetendő, ÁFA-val növelt számlát. (lásd: Előfizetési díjak)

 

A „Díjbekérő" alapján, a választott időszak ellenértékét egyösszegben és előre kell utalni, a CIB banknál vezetett számlánkra.

 SZÁMLASZÁM: 10700024-07157103-51100005

A „Díjbekérő" fizetési határideje:

- minden „Díjbekérő" érvényben marad a kiegyenlítésig, mivel nem minősül    könyvelhető bizonylatnak.

- lejárt előfizetési idő esetén 3 munkanap

- más esetekben 3 - 8 naptári nap között,T aTtól függően, hogy a lejáró regisztrációból  hány nap van még hátra.

Legkésőbb az előző regisztráció lejárati ideje - a hirdetések folytonossága érdekében!                                                                                                                                                                                                                 

 

•  Mindaddig, amíg az átutalás nem történik meg a számlánkra, addig nem történik meg a szolgáltatás aktiválása sem.

Az előfizetési idő lejárta után nem lehet belépni az adminisztrációs felületre a megadott kódokkal. A hirdetések nem jelennek meg, de a lejárattól számított 15 nap múlva törlésre kerülnek. Eddig háttérben tároljuk - nem kereshetők!

Időn belüli hosszabbítás után aktiváljuk a hirdetéseket.

•  Minden lejárat előtt 10 nappal, a rendszer automatikusan küldeni kezdi a lejárati értesítést, az adminisztrációs felületen ki is írja a program, a közelgő lejárat dátumát.   

                                            

Javasoljuk, hogy belépéseiknél ellenőrizzék a hátralévő időt (lejárati időt), újabb regisztrációval előre hosszabbítsák meg az előfizetést, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés és a hirdetések megjelenése és tovább tölthetősége folyamatos legyen! 

 

 

- Házbank.hu oldalról áttöltő ügyfeleinek elindítottuk a keresztértékesítési lehetőséget az ingatlanPartner -

  [iP] - szakmai levelező listánk használatával

- amennyiben az IngatlanMax.hu oldalt  választják, mint elfizetéssel igénybe vehető hirdetési portált.

 

!!!számlazasi.rend!!!

 

8.  A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató hirdetési weboldalán elhelyezett ingatlan hirdetések, információk és adatok jogszerűségéért, aktualitásáért, hitelességéért.

 

9.  A Szolgáltató elhárít magától mindennemű felelősséget a Felhasználó által elhelyezett tartalommal vagy a Felhasználó által folytatott tevékenységgel kapcsolatban.

 

10.  Szolgáltató jogosult korlátozni vagy megszüntetni a szolgáltatást akkor, ha a Felhasználó által, a hirdetési  weboldalon elhelyezett tartalom jogellenes vagy az Internetes etikába ütköző és veszélyezteti a Szolgáltató weboldalának működőképességét, biztonságát vagy jó hírnevét. 

 

A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése esetén, a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó szerződésszegéséből eredő, már előre kifizetett, de igénybe nem vett előfizetési díj visszafizetésére.

A fenti ok okok miatti kizárás esetén, az addig befizetett összegre a Felhasználó nem tarthat igényt!

 

11.  A Szolgáltató köteles a szolgáltatást a lehető legjobb tudása szerinti minőségben biztosítani.

 

12.  A Szolgáltató az Internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállalhat, de köteles a lehetőségeihez képest visszaállítani a szolgáltatást, illetve minden rendelkezésére álló módon elősegíteni annak zavartalan működését.

 

13.  A Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben, ha a Felhasználó, illetőleg a munkatársai, családtagjai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatási részt.

Amennyiben a Felhasználó a rendelkezésére álló regisztrált időszak alatt nem tölt fel hirdetéseket, az előfizetési díj visszafizetésére nem tarthat igényt (esetleges átütemezésre csak az első 3 hónapon belüli jelzés esetén van lehetőség).

 

14.  A Szolgáltató rendelkezik a portálra feltöltött hirdetések tovább töltéséről más hirdetési portálokra, mindaddig, amíg az, a Felhasználó üzleti érdekeivel nem ellenkezik.

 

A Szolgáltató, a hatékonyság növelése, az üzleti, sikeresség érdekében, dönthet arról, hogy a hirdetési portál tartalma, a feltöltött hirdetések és az azokhoz tartozó elérhetőségek, más oldalakról, vagy más oldalakon, akár közösségi oldalakon is, elérhetővé váljanak - Infotv. 2011. évi CXII. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával - a mindenkori hirdetők nagyobb üzleti sikeressége érdekében, beleértve interfész alkalmazását is, amelyet ilyen esetekben az Szolgáltató saját kockázatára készttet el, illetve üzemeltet.

 

15  A Felhasználó a szolgáltatást, további magánszemélynek, közvetítőknek, társirodáknak sem ingyen, sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább, nem engedheti át részben vagy egészben, csak saját megbízásait, saját ingatlanának hirdetését teheti ki a hirdetési portálra! 

Irodák önkényes, csoportos hirdetés feltöltése tilos! 

Ezen pont megsértése azonnali törlést von maga után, valamint az érintetté vált feleknek, külön-külön kiszámlázásra kerül a szolgáltatási díj!  

 

Ingatlanközvetítő hálózatok, ingatlanközvetítői szerveződések, csoportok tagjai - mivel azok egyébként is saját regisztrációjú, bejegyzett, adószámmal bíró cégekkel rendelkeznek - cégenkénti regisztrációval adhatnak fel hirdetéseket.

 

16.  A Felhasználó más weboldal címére utaló (oldalról kimutató internetes link, más hirdetési portál)  linkelési lehetőséget nem alkalmazhat, kizárólag saját, irodai weboldalára történő utalást jelenítheti meg, linkelési lehetőség nélkül, mivel azt linkelhetően, minden hirdetésnél megjeleníti a rendszer.

 

Más weboldal forráskódját, címét, hirdetését, képeit beépíteni, valamint bannerjét áttölteni tilos.

Továbbá maszkolt, montázsolt, kiemelési célú keretezéssel képeket, egyéb montázsok feltöltése tiltott.

 

17.  A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogát, hogy esetenként, személyenként, vagy irodánként,  nincs szerződési kényszerben, minden egyes regisztrációnál, szerződésnél megtartja magának a mérlegelés jogát, Regisztrációt indokolás nélkül elutasíthat - nincs szerződési kényszerben! 

 

18.  A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjait, számlázási rendjét, illetve a szolgáltatási csomagjait tartalmát szükség szerint felülvizsgálni és azokat megváltoztatni.                                                                                                      

A fenti elemek, a Felhasználó számára kedvezőtlen irányban való megváltoztatásról, a Szolgáltató a Felhasználóit, e-mailben vagy levelező listán, a változtatásról, annak életbelépése előtt, 8 naptári nappal tájékoztatni köteles!

 

A szolgáltatási díjak és a szolgáltatási csomagok, Szolgáltató általi változtatása nem érintheti, az előre már megfizetett szolgáltatást, visszamenőleg nem érvényesíthető!

 

19.  A "Felhasználói szerződés" a "Számlázási rend" és az Adatvédelem  elfogadása, elektronikus úton, a regisztráció alkalmával, történik, amely egyben a szolgáltatás elektronikus megrendelője és a készülő számla alapja is!

 

20.  Jelen FELHASZNÁLÓI SZERZÕDÉS határozott időre, a Regisztrációban megjelölt időre köttetett!

A személyes adatokat a hirdetések miatt jogszerűen tároljuk a felhasználói idő alatt. Azután csak a Felhasználó nevét, irodája nevét, címét, telefonszámát tárolja a weboldal, mivel azzal is a közvetítő irodák keresztértékesítéseit kívánjuk a jövőre nézve - díj mentesen - támogatni!

 

Minden lejárati idő hosszabbításakor, a Felhasználó részéről meg kell újítani a Regisztrációt a Szolgáltatónak el kell azt fogadnia, mivel a "Felhasználói szerződés" „eseti jellegű"! Az adatok frissítésére is ilyekor kerül sor.

 

Ez a szerződés bármelyik fél által, írásban, azonnali hatállyal megszüntethető.

 

A szerződés felbontásakor a szolgáltatást a Felhasználó a már előre kifizetett határnapig jogosult igénybe venni, a már befizetésre került díjakra visszamenőleg nem tarthat igényt.

A Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni az értékesítés elmaradásáért, ebből eredően még az időarányos hátralévő összeg visszafizetését sem vállalja!

 

Minden előfizetés az előfizetés lejáratáig érvényes, kivéve a fent szabályozott Felhasználói szerződés-szegéseket, függetlenül attól, hogy az előfizető saját akaratából töltött-e fel hirdetést avagy elmulasztott azt..

 

 

Szerződő felek a fenti eseti szerződést elektronikus úton végrehajtott regisztrációval, illetve az előfizetési díj beérkezése utáni felhasználói fiók (virtuális iroda) aktiválásával fogadják el.


Ingatlan Max