ingatlan

Adatkezelési irányelveink

A www.IngatlanMax.hu hirdetési weboldalt  a Célpiac Bt. (2049 Diósd,  Szabadság út 85.) üzemelteti.

Célpiac Bt., az alábbi adatvédelmi és kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé, melyet az adott hirdetési weboldalra tekintettel kötelezőnek ismer el.

Nyilatkozatunk összeállításakor különös tekintettel vettük figyelembe a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvényt, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében, továbbá a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényi rendelkezéseket.

A hirdetési oldalról kézzel, vagy szoftverekkel adatot gyűjteni, azon üzleti szándékkal adathalászatot folytatni, az külső – idegen tárolón - tárolni és jogosulatlanul felhasználni is bűncselekmény.

Btk. 422. § (1) d) Tiltott adatszerzés:

"422. § (1) Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából d) elektronikus hírközlő hálózat - ideértve az információs rendszert is - útján másnak továbbított vagy azon tárolt adatot kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és  az információszabadságról meghatározza, hogy mi a személyes adat.

3. § (2) bekezdés szerint személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat:

A mobiltelefonszám személyes adat, de egy email cím is, a nevéről már nem beszélve. Ilyen adatokat az érintett hozzájárulása nélkül tárolni, felhasználni haszonszerzés céljából, az a jelenleg hatályos 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről , Btk. szerint is büntetendő.

Btk. 219. § (1) Személyes adattal visszaélés, külön tekintettel az a) bekezdés:

"219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

Btk. 422. § (1) d) Tiltott adatszerzés:

"422. § (1) Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából d) elektronikus hírközlő hálózat - ideértve az információs rendszert is - útján másnak továbbított vagy azon tárolt adatot kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

www.ingatlanmax.hu védett név.

A hozzá megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések más személyek által történő bármilyen jogellenes használata a Célpiac Bt.  jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Célpiac Bt. kész minden szükséges jogi lépést megtenni.

A www.IngatlanMax.hu hirdetési weboldalon található tartalom a Célpiac Bt. és a regisztrált Felhasználók szellemi tulajdonát képezi, a Célpiac Bt.  előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

A hirdetési weboldal egyes részeit a T. Látogató kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére ideiglenes jelleggel mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a hirdetési weboldal ilyen formán  többszörözött részének  további terjesztésére, nyomtatására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára, saját weboldalára történő átmásolásra, tükrözésére! A fentiektől eltérni írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Célpiac Bt.-vel szerződő fél jogosult, a szerződésben rögzített mértékben.

Ezen feltételek megsértése esetén a Célpiac Bt. a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését jogi út igénybevételével fogja érvényesíttetni. 

A www.IngatlanMax.hu  hirdetési weboldalon cookie-kat használunk, hogy hirdetőinknek és Látogatóinknak a legjobb felhasználói élményt tudjuk biztosítani! 
A cookie (süti) az egyedi jelsorozat, rövid szövegek, amelyek használatával a webböngészőkről tárolhatók adatok melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el a gyorsabb visszatérési élmény elérése céljából. Cookie-k használatával tárolhatók és fogadhatók hasznos, a felhasználói élményt javító azonosítók, illetve számítógépekre, telefonokra és más eszközökre vonatkozó egyéb információk

Nem tudnak programkódot futtatni, egyszerűen csak böngészési adatokat tárolnak, így nem tudnak pl. vírust terjeszteni, megfertőzni a számítógépeket. Kémkedésre sem alkalmasak!!!

Az ilyen jelsorozat, mivel a felhasználása során a teljes IP cím letárolása nem történhet meg, nem képes a látogató személyét azonosítani, kizárólag a látogatók gépének felismerésére alkalmas. A látogató bizonyos böngészési adatait tárolják egy-egy látogatás során.

A böngészőprogramok ezeket az adatokat minden megnyitáskor kommunikálják a weboldalt kiszolgáló szerver felé, ezáltal lehetséges, hogy a látogató számára “személyre szabottan” jelenjen meg egy-egy oldal újabb és újabb megnyitásokkor.  Így kényelmesebbé és gyorsabbá teszik egy-egy oldal használatát. 

Az, hogy milyen adatokat tárolnak és kommunikálnak pontosan, az adott oldal programozásától függ. 
Minden oldal más-más funkciókkal rendelkezik, és a tulajdonosok is különböző célokat tűzhetnek ki a sütik alkalmazására. 

A cookie-k megjegyezhetik például, hogy már járt-e az adott oldalon, eltárolhatják, milyen nyelvet választott a legutóbbi megtekintésekor, vagy ha testre lehet szabni az oldalt, milyen beállításokat választott.

A cookie-k vagy sütik apró szöveges adatfájlok az internetező számítógépén. Ezek a honlapok szervere és az internetes böngésző közti kommunikációban vesznek részt.

Európai szabályozás alapján a sütiket alkalmazó honlapokon bele kell egyezni a cookie-k kezelésébe, jelenlétébe, mielőtt elhelyeznék a a látogató gépén ezeket az adatállományokat.

A legtöbb böngészőben lehetőség van kikapcsolni a cookie-k használatát, de mielőtt kikapcsolná, tudjon meg erről még többet: 
http://netbarat.hu/blog/sutik-mindenhol

Az oldalunk látogatóitól személyes adatokat nem kérünk, csak abban az esetben, ha Hirdetésfigyelő vagy egyéb ingyenes szolgáltatásainkat kívánják viszont-értesítési formában igénybe venni!

 A Célpiac Bt.,  a látogatóra vonatkozó egyedi adatokat, kizárólag az érintett hozzájárulásával fogja egyéb célokra felhasználni, illetve harmadik fél számára kiadni, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.
  
Amennyiben más weboldal tulajdonosa a saját weboldalán a Weboldalra annak bármelyik elemére mutató linket, vagyis hiper hivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:
- a weboldalra utaló linket, a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelõ Weboldal) tartalmaznia kell a Célpiac Bt. vagy az IngatlanMax logóját.
- erről tájékoztatás kérhető az ingatlan@celpiac.hu címen.
- linkelő weboldal a rendelkezésre bocsájtott logónak sem méretét, sem megjelenítését nem    módosíthatja. 

A Linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt sértő elemeket, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

Ezen szabályoktól eltérni csak a Célpiac Bt..-vel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Célpiac Bt.-vel szerződő fél jogosult, a szerződésben rögzítettek szerint.

A linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Célpiac Bt. javasolja vagy egyébként támogatja, az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását!

Látogatóink a hirdetési weboldalon ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül kereshetnek annak tartalmában. 

A hirdetési weboldal meghatározott részeihez (adminisztrációs felület) való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött, amely esetben a regisztrál hirdető saját elérési céljából, önként, önös érdekből adja meg a hirdetéseinél, az eléréséhez szükséges adatait. 
Ezek az adatok a regisztrálási idő hosszabbításának elmaradását követő hirdetés törlés alkalmával megsemmisülnek!
 
A regisztráció során a Felhasználóink az elérhetőség és számlázás érdekében olyan adatokat adnak meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. 
Ezek az  adatok (pl. kapcsolattartó neve, számlázási név - és cím, telefonszám - és email cím) megadása kötelező, mivel egy szolgáltatás megrendelésének tekintendő, a számla alapját is képezik.

A Célpiac Bt. a Felhasználók adatait, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII., továbbá a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényi rendelkezéseket maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván, s csak a hirdetésekhez csatoltan fogja azokat megjeleníteni, valamint a számlázási rendjébe menti azokat. A számlázási adatok nem nyilvánosak!
 
A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem tesszük - a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.
A Felhasználó tudtával és hasznára a hirdetéseinél amúgy is nyilvánosan megjelentetett elérhetőségeit (cégnév, kapcsolattartó, cím, telefonszám) a szakmai együttműködések, keresztértékesítések segítése, megbízók közvetítő keresésének céljából tároljuk. Amennyiben a későbbiekben annak törlését kéri a Felhasználó, azonnal végérvényesen töröljük onnan! 

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Célpiac Bt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Célpiac Bt. a szolgáltatás igénybe vételével, az interneten közzétett Felhasználói információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Illetéktelenül, más nevében feladott hirdetések kiszűrésére minden lehetőt megteszünk (ez az adott hirdetésnél is jelezhető), de nem minden esetben áll rendelkezésünkre minden adat. Amennyiben a T. Látogatónak tudomására jut ilyen jellegű információ, kérjük, hogy minél több adat kíséretében tájékoztasson bennünket, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük. 

A hirdetési weboldalunk tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a megjelentetett hirdetések valóságtartalmáért a Hirdetők tartoznak felelősséggel!
weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az Internet alkalmi hibás működéséért, a Célpiac Bt. által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt - a Célpiac Bt. nem tud felelősséget vállalni – de mindent igyekszik a legjobb tudása szerint üzemképesen fenntartani.
 
A weboldal más által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. 
Amennyiben a Célpiac Bt. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályt sért, a linket haladéktalanul eltávolítja az adott weboldalról. 

A Célpiac Bt., mint üzemeltető nem tehető felelőssé és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az IngatlanMax hirdetési weboldalon található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

Az IngatlanMax üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetéséből, illetve az oldalak előzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredő vélt vagy valós károkért, akaratán kívüli és beleegyezése nélküli adatletöltés esetében sem, viszont ezek elhárításáért mindent megtesz.

Tisztelt Felhasználóinknak sok sikert kívánunk a sikeres üzletmenethez.

Látogatóinknak kívánjuk, hogy itt találják meg az elképzeléseik szerinti otthonukat!

Célpiac Bt.


Ingatlan Max