ingatlan

Ingatlan jövedelem kedvezménye lakáscélú felhasználás esetén I. rész

A magánszemély amennyiben az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmét vagy...


 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásSomogy - Siófok
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Siófok-Ezüstparton felsõ kategóriás apartman lakások eladók! A lakások 44 - 92 nm között kerü...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásBudapest - 02. kerület
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Exkluzív lakások eladók a Mechwart tér szomszédságában. Teljes felújítás, magas mûszaki tarta...

annak egy részét a jövedelem megszerzési időpontját megelőző 12 hónapon belül, vagy a szerzést követő 60 hónapon belül saját maga vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére lakáscélú felhasználásra fordította vagy fordítja, akkor a lakáscélra fordított jövedelem után az adót nem kell megfizetnie; illetve azt visszaigényelheti önellenőrzés formájában.
Lakáscélú felhasználásnak minősül a belföldön fekvő:
- lakás tulajdonjogának, a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerzõdés keretében történõ megszerzése;
- lakótelek tulajdonjogának adásvétel vagy más visszterhes szerzõdés keretében történő megszerzése, ha azon a magánszemély, közeli hozzátartozója, vagy volt házastársa a törvényben meghatározott idõtartamon belül lakást épít, építtet;
- lakás építése, építtetése;
- lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történõ bõvítést eredményez;
- lakás haszonélvezetének, használatának, bérleti jogának megszerzése, feltéve hogy az legalább 5 éves idõtartamra szól
- idősek otthonában, vagy a fogyatékos személyek lakóotthonában biztosított férõhely visszavásárlási és további értékesítési jog nélküli megszerzése (ideértve a térítési díj előre történő megfizetését is).

A kedvezmény szempontjából lakást szerző hozzátartozó a házastárs, a volt házastárs, az egyeneságbeli rokon (ideértve az örökbefogadott gyermeket és az örökbefogadó szülőt is), a mostoha-, és a nevelt gyermek, valamint a mostoha- és nevelőszülő.

Lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, valamint az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény, ha készültségi foka a szerkezet-kész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház.

Lakótelek az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építési telek, ha arra a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat szerint lakás építhető, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a lakással együtt nyilvántartott földrészlet, továbbá az a földrészlet, amelyet lakáshoz tartozó föld-használati jog terhel.

A lakótelek vásárlása csak akkor minősül lakáscélú felhasználásnak, ha azon a magánszemély az előzőekben említett időszakban lakást épít.

A lakásszerzési kedvezmény érvényesítése
A magánszemély a lakásszerzési kedvezményt az igazolt lakáscélú felhasználás adóhatóságnak történő bejelentésével egyidejűleg adóvisszaigényléssel, vagy ha a lakáscélú felhasználás az adó megfizetése előtt történt, akkor az adóbevallásában érvényesítheti. Ez utóbbi esetben a jövedelem lakáscélú felhasználását előzetesen nem, csak egy esetleges adóellenőrzés során kell igazolni.

A lakáscélú felhasználás igazolására a következő okiratok szolgálnak:
- lakótelek, lakás tulajdonjogának, haszonélvezetének, használatának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése esetén az érvényes szerződés és a földhivatalhoz benyújtott bejegyzési kérelem, valamint az összeg felhasználását igazoló okirat;
- lakás bérleti jogának megszerzése esetén az érvényes szerződés és az összeg felhasználását igazoló okirat;
- lakás építése, építtetése és lakás alapterületének növelése esetén a jogerős használatbavételi engedély, valamint az összeg felhasználását igazoló, a használatbavételi engedély kelte napjáig, illetve a használatbavételi engedélyben megjelölt feltételek teljesítése határidejéig kibocsátott, az építési engedély jogosultja nevére kiállított számla;
- idősek otthonában, illetve a fogyatékos személyek lakóotthonában biztosított férőhely megszerzése esetén az elhelyezés alapjául szolgáló okirat, valamint az összeg felhasználását igazoló okirat;
- az 1)-4) pont szerint megállapított okirat, valamint rokonsági fokot vagy a korábbi házasságot igazoló közokirat, ha a lakáscélú felhasználás (részben vagy egészben) közeli hozzátartozó, illetve volt házastárs részére történt.

Folyt. köv.

Forrás: http://www.kalkulator.hu/?fejezet=5&cid=32670&wa=hk07 

 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - építési telek /lakó/Szabolcs-Szatmár-Bereg - Nyíregyháza
Eladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/

Nyíregyháza Honvéd utca környékén, 380 nm-es építési telek teljes közmûvel eladó. - Telekmér...

Eladó - Lakóingatlan - építési telek /lakó/Baranya - Hosszúhetény
Eladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/

Hosszúhetény Szõlõhegyen eladó egy 4915nm-es telek tégla hétvégi házzal, gazdálkodásra alkalm...

Eladó - Lakóingatlan - tégla lakásVas - Szombathely
Eladó Lakóingatlan - tégla lakás

Csak nálunk! Eladóvá vált Szombathely közkedvelt részén egy 110nm-es ház 500nm-es udvarral. A...

Eladó - Kereskedelmi - áruházBudapest - 06. kerület
Eladó Kereskedelmi - áruház

VI.ker.-ben a Nagymezõ utcánál,361nm-es,bejáratott szórakozóhely új gazdáját keresi.Az eladás...


Ingatlan Max