ingatlan

I. ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015

Változások 2015. évtől


 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - építési telek /lakó/Pest - Vác
Eladó Lakóingatlan - építési telek /lakó/

Vác Hermány - dûlõbe külterületi 800 nm mûvelés alól ki...

Eladó - Lakóingatlan - családi házKomárom-Esztergom - Kisbér
Eladó Lakóingatlan - családi ház

A Dot-Ing Ingatlan és Hitel iroda eladásra kínál Komárom- ...

I. ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015
 
 
MINIMÁLBÉR, GARANTÁLT BÉRMINIMUM
Az idei évben a minimálbér összege a 2014-ben érvényes 101.500,- Ft-ról 105.000,- Ft-ra nőtt, mellyel egyidejűleg a garantált bérminimum mértéke 118.000,- Ft-ról 122.000,- Ft-ra változott.

JÁRULÉKOK
A nem biztosítottak (pl.: nagykorú eltartottak, ellátásban nem részesülő munkanélküliek, stb.) továbbá a nyugdíjas társas vállalkozók által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék összege a 2014-es havi 6.810,- Ft-ról 6.930,- Ft-ra emelkedett.
Az érintettek után fizetendő 13 %-os korkedvezmény-biztosítási járulék 2015.01.01-től megszűnt.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
Azon párok, akik 2014.12.31-ét követően házasodnak össze havi 5.000,- Ft adókedvezményre jogosultak 24 hónapon keresztül. A kedvezmény további feltétele, hogy legalább az egyik félnek ez legyen az első házasságkötése.
Az elfogadott adótörvény értelmében 2016-tól 2019-ig fokozatosan a duplájára emelkedik a kétgyermekes családok családi kedvezménye.

CAFETERIA
2015-ben a munkáltató az 500.000,- Ft helyett éves szinten csak 200.000,- Ft-ig adhat béren kívüli juttatásokat a kedvezményes, 35,7 %-os összes adókulcs mellett. Ezen felül (éves 450.000,- Ft-ig) csak a SZÉP kártyára történő juttatás adható ezzel az adóteherrel.A felettes résznek 51,17 % a közterhe.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
A tételes (számlánkénti) adatfeltüntetéssel járó ÁFA bevallás értékhatára csökkent. Az idei évtől már valamennyi olyan számlának az adatait külön fel kell tüntetni a bevallásban, amelyben az áthárított ÁFA összege az 1 millió forintot eléri. Ezzel összefüggésben az említett ÁFA összeget elérő számlákra  az idei évtől kötelezően rá kell írni a vevő adószámát is.
Kibővült a fordított adózás hatálya alá tartozó szolgáltatások és termékértékesítések köre. Az eddigiek mellett, meghatározott feltételek teljesülése esetén 2015-től ide tartozik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, az iskolaszövetkezet szolgáltatása, valamint az acélipari termékek kereskedelme is. Utóbbiról mind az értékesítőnek, mind a beszerzőnek külön adatszolgáltatási kötelezettsége van a saját ÁFA bevallásában.
Az  idei évtől sertéstermékek mellett  a marha, a kecske és a juh is az 5 %-os áfakulcs alá tartozik, amennyiben az értékesítés az előírt szabályoknak megfelel.

TÁRSASÁGI ADÓ, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS
2015.01.01-től a jövedelem-(nyereség-) minimum szerinti adózásnál megszűnt az eladott áruk beszerzési értékének és az eladott közvetített szolgáltatások értékének csökkentő tételként történő alkalmazási lehetősége.
2015-től kibővült a kapcsolt vállalkozások köre. 2015.-től már az adózó és más személy akkor is kapcsolt vállalkozásnak fog minősülni, ha közös ügyvezetővel rendelkeznek. Ezen tényt az adóhatóság részére január 15-ig be kell jelenteni. A kapcsolt vállalkozások közötti piaci áron történő szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés vizsgálata fontos területe az adózásnak. A piaci ár meghatározása során elsődlegesen azok az árak tekinthetőek piacinak, amelyek az adatbázisszűrés során elfogadott vállalatok statisztikai mutatóiból számított tartomány középső részében helyezkednek el.
Az idei évtől korlátozódott a veszteségelhatárolás időbeli lehetősége.

REKLÁMADÓ
A reklámadó tárgyi hatálya a gazdasági reklámok és a kereskedelmi közlemények meghatározott platformokon (pl.: TV, rádió, internet, stb.) történő közzétételére terjed ki. Az adó alanya elsősorban a reklám, kereskedelmi közlemény közzétevője. Neki a megrendelője felé a reklám közzétételének ellenértékéről szóló számlán, számviteli bizonylaton vagy más okiraton (így különösen a reklám közzétételére vonatkozó szerződésben) nyilatkoznia kell arról, hogy az adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy arról a tényről, hogy az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli. A közzétevő mentesül a nyilatkozattételi kötelezettsége alól, amennyiben a megrendelés időpontjában szerepel az állami adóhatóság által erre a célra létrehozott, havonta frissülő nyilvántartásában.
Abban az esetben, ha a közzétevő nem szerepel a NAV hivatkozott adatbázisában és a megrendelő nem rendelkezik a közzétevő előzőek szerinti valamelyik nyilatkozatával sem, akkor a megrendelő maga is a reklámadó alanyává válik. Ettől eltérően a megrendelés mégsem keletkeztet adókötelezettséget a megrendelő számára, ha hitelt érdemlően (például tértivevénnyel, elektronikus levél esetén olvasási nyugtával vagy az elküldött e-levelek listájával) igazolni tudja, hogy a fenti nyilatkozat kiadását kérte ugyan a közzétevőtől, de azt a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg. További feltétele a megrendelői mentesülésnek, hogy a nyilatkozat kiadására irányuló kérés ténye, valamint a közzétevő személye, továbbá a közzététel ellenértéke az állami adóhatósághoz bejelentésre kerüljön.
Tekintettel arra, hogy a reklám közzétevőkre vonatkozó adómérték 500 millió Forint adóalapig 0 %, így a mikro- és kisvállalkozásokat döntő többségében csak a fentiek szerinti, megrendelőkénti esetleges adóalanyiság érinti. Az ő esetükben az adó alapja a reklám-közzététel havi összesített ellenértékének a 2,5 millió forintot meghaladó része, az adó mértéke pedig 20 %.

KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA
Osztalékként került nevesítésre a kisadozó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett tagja részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ, KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

2015-től alkoholtartalom függvényében literenkénti 20 Ft-tól 900 Ft-ig terjedő NETA terheli majdnem az összes alkoholos italt.
A környezetvédelmi termékdíjjal érintett termékek köre kiterjesztésre került, így azt idéntől fizetni kell az egyéb vegyipari termékekre (pl.: szappanok, krémek, stb.), az irodai papírokra, továbbá az egyéb műanyag termékek közül például a művirágokra is.

TELEPÜLÉSI ADÓ
A hatályba lépett törvény értelmében a települési önkormányzatok települési adó néven új adónemet vezethetnek be, mellyel a törvényben eddig nem adóztatott tárgyak széles körére is kiterjeszthető a közteher fizetési kötelezettség.

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐ RENDSZER (EKAER)
Az idei évtől kezdve közúti fuvarozással járó tevékenységet csak olyan adózó folytathat, aki rendelkezik érvényes EKAER számmal. A szabályozás elsősorban azokra az adóalanyokra érvényes, akik a fuvarozást útdíjköteles gépjárművel végzik. EKAER szám szükséges, amennyiben fuvarozás keretében az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra hoznak be, vagy Magyarországról az Európai Unió valamelyik országába visznek ki terméket, továbbá, ha a fuvarozás belföldi forgalomban, első adóköteles termékértékesítés esetén, nem végfelhasználó számára történik. Szintén EKAER számot kell kérni abban az esetben, ha egy nem útdíjköteles gépjárművel 200 kg-nál nagyobb össztömegű, vagy 250 ezer forintnál magasabb értékű kockázatos élelmiszert, avagy 500 kg-nál nagyobb össztömegű, vagy 1 millió forintnál nagyobb értékű kockázatos terméket szállít valaki.
Mentesül a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg.
További információ, illetve a regisztrációval és a bejelentéssel, valamint az (adójogilag is) kockázatos élelmiszerekkel és termékekkel kapcsolatos útmutató a www.ekaer.hu oldalon található.Investment Holding Kft.  
 

Faluhelyi Zsolt adószakértő
Cím: 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 18.,                                    
Telefon: 0630 9866 654

Jelen hírlevél tájékoztató jellegű, általános információkat tartalmaz. Célja a figyelemfelhívás, nem a teljes körű információ átadás, így értelemszerűen nem terjed ki minden részletre, különösen nem egy-egy adott ügylet minden körülményére. Készítésekor a teljes körültekintésre törekedtünk, azonban az érintett szabályok rövid, kivonatos ismertetése, értelmezése miatt felelősséget nem vállalunk.

 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - panel lakásBékés - Békéscsaba
Eladó Lakóingatlan - panel lakás

Lencsési lakótelep központi részén, 4. emeleti (nem z&aacute...

Eladó - Lakóingatlan - családi házBudapest - 19. kerület
Eladó Lakóingatlan - családi ház

A Köki Termináltól néhány percre eladó egy 317nm telk...

Eladó - Lakóingatlan - társasházi lakásBorsod-Abaúj-Zemplén - Miskolc
Eladó Lakóingatlan - társasházi lakás

Miskolc kedvelt lakótelepén a Gyõri kapuban eladó egy teljeskörûen ...

Eladó - Lakóingatlan - családi házNógrád - Galgaguta
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Galgagután vált eladóvá ez a szépen karbantartott é...


Ingatlan Max