ingatlan

Illeték-kalkulátor

Számolja ki!


 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - családi házBudapest - 22. kerület
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Álomotthon karnyújtásnyira! Tervezéstõl akár bekölt&o...

Eladó - Lakóingatlan - panel lakásFejér - Dunaújváros
Eladó Lakóingatlan - panel lakás

Egyedi kialakítású lakás a belvárosban! Dunaújv&aa...

Illeték-kalkulátor

Szerző: Béres Molnár Gergely

Az illeték kalkulátor az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonszerzési illeték meghatározására szolgál. A kalkulátor adatai tájékoztatási jellegűek.

További kalkulátorok
Bér
Nyugdíj

Vagyonosodás
Eva


Még több kalkulátor itt!
A kalkulátor a vagyon típusa szerint a lakás, telek, termőföld és egyéb ingatlan vagyonszerzésére vonatkozó főbb illetékszabályokat kezeli, a vétel, ajándékozás és öröklés esetében. Tartalmazza a lakásokra vonatkozó mentességeket és kedvezményeket, építkezésnél a telek illetékmentességét, valamint az ingatlanforgalmazásra vonatkozóan a termőföldre és az egyéb ingatlanokra vonatkozó szabályokat.

Főbb illetékszabályok: 

Az ingatlan, az ingó, valamint a vagyoni értékű jog megszerzése után visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Illetékfizetés kötelezettség akkor merül fel, ha a szerzés ellenérték fejében, illetve öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon - például öröklési szerződéssel vagy elbirtoklással - történt.

A vagyonátruházási illeték alapja az ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke, s általános mértéke 10 százalék. Az általánostól eltérő illetékalapot vagy illetékmértéket határoz meg az illetéktörvény - többek között - a lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok megszerzése valamint az ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés esetében.

A lakásokra vonatkozó illeték mértéke a lakás forgalmi értékének 4 millió forintig 2 százaléka, a 4 millió forint fölötti résznek pedig a 6 százaléka. Amennyiben az illetékfizetésre kötelezett a lakásnak csupán a résztulajdonjogát szerzi meg, a 4 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére alkalmazható a 2 százalékos illeték, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 6 százalék illetéket kell fizetni.

A lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete. A lakástulajdonok egymás közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt legnagyobb és a legkisebb - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékű ingatlanok értékkülönbözete.

Az ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés illetéke 2 százalék, meghatározott feltételek mellett.

A vagyonátruházási illeték alóli mentességek eseteit az illetéktörvény sorolja fel tételesen. A mentességek köre döntően lakáspolitikai és szociális célokat szolgál.

Főbb mentességek és kedvezmények:

• Újonnan épített lakás megvásárlásának illetékmentessége. 
A vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett - ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített - 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása mentes illetékfizetési kötelezettség alól. A legfeljebb 30 millió forint értékű lakások esetében a 15 millió forintra eső illetéket ( 740 ezer forintot) nem kell megfizetni. A 30 millió forintnál magasabb értékű lakások esetében az általános szabályok szerint kell eljárni, ilyen esetben mentesség vagy kedvezmény nem vehető igénybe.

Az első lakás illetékkedvezménye
Első lakástulajdon (tulajdoni hányad) megszerzésekor az egyébként fizetendő illeték 50%-áig terjedő, de legfeljebb 40 000 forint kedvezményre jogosult a lakás megszerzője, ha a lakás megszerzője az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét még nem töltötte be és az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja meg. Első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50 százalékot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga.

Építési telek
Mentes a vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, feltéve, ha a vagyonszerző az ingatlanon - a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül - lakóházat épít.
Az illetékhivatal megállapítja a telek után járó illetéket, de annak megfizetését a 4 éves határidő leteltéig felfüggeszti. Ha a vagyonszerző a határidő lejártakor nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, akkor az illetéket az eredeti esedékességtől (a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követő naptól) számítandó késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetnie.

Termőföldvásárlás illetékmentessége
A hatályos előírások alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott regisztrációs igazolással rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély termőföldvásárlása illetékmentes, feltéve, ha az így vásárolt termőföldet a vásárlástól számítva legalább 5 évig nem idegeníti el, azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja. (A kalkulátor nem tartalmazza ezt az esetet, mert ez mentes az illeték alól.)

Ingatlanforgalmazási célból történő vagyonszerzések illetéke
A főtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó az általa vásárolt ingatlant továbbértékesítési célból vásárolta meg, s erről az illetékhivatal felé nyilatkozott az ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 2 százalék illetéket fizet. Ha a vállalkozó két éven belül nem adja el az ingatlant, az illetékhivatal a vagyonszerzésre az egyébként fizetendő és a megállapított illeték különbözete kétszeresének megfizetését pótlólag előírja. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az ingatlanok pénzügyi lízingbeadásával foglalkozó vállalkozóra is.

Az illetékszabályokról bővebben
itt  tájékozódhat.
Amennyiben Ön ingatlant vásárolna vagy hirdetne a következő fő és al-kategóriákból választhat az IngatlanMax weboldalon:Lakóingatlan; Ipari ingatlan; Kereskedelmi; Fejlesztési terület; Befektetési; Mezőgazdasági; Üdülő; Irodaház-iroda;családiház-villa;építési telek;házrész;ikerházrész;kastély;kúria;lakás-nem panel;lakás panel;sorház-láncház;tanya;ipari terület;raktár épület;raktár terület;üzemépület;árúház;iroda helyiség;irodaház;panzió,motel;szálloda;szolgáltató;vendéglátó;üzlethelyiség;cégközpont kialakítására;kereskedelmi és ipari beruházás;lakópark építésére;szálloda,vendéglátás;zöldmezős beruházás;irodaházak;kereskedelmi létesítmények;logisztikai központok;raktárak;szálloda;vendéglátás;állattenyésztés;erdő;halgazdaság;legelő;rét;szántó; szőlő;vadgazdaság;ültetvény;aparman;ingatlan;telek;iroda és raktár;iroda lakóingatlanban;irodaház épület;irodaházon belüli iroda terület;Ingatlant keres?;Ingatlant kínál?
 Ingatlan ajánlatok
Eladó - Lakóingatlan - családi házHeves - Egerszólát
Eladó Lakóingatlan - családi ház

Eladó felujitandó családi ház / vendéglátó e...

Eladó - Lakóingatlan - családi házPest - Tápiószentmárton
Eladó Lakóingatlan - családi ház

A képeken látható ingatlan, Tápiószentmártonban, er...

Eladó - Lakóingatlan - garázsHajdú-Bihar - Debrecen
Eladó Lakóingatlan - garázs

Kemény Zsigmond utcán a Kassai út felõli részen 23 nm-es garázs eladó. A garázsban víz, villa...

Eladó - Lakóingatlan - társasházi lakásFejér - Dunaújváros
Eladó Lakóingatlan - társasházi lakás

Dunaújváros Kertvárosi részén található, 62...


Ingatlan Max