ingatlanközvetítők, ingatlanközvetítés, eladó, kiadó, csere, befektetési egyéb jövedelemterm. befektetés, irodaházak, kemping, kereskedelmi létesítmények, logisztikai közp., raktárak, szálloda/vendéglátás,vendéglátás fejlesztési terület, ásványvíz kút, cégközpont kialakítására, gyógyfürdő, gyógyvíz, kereskedelmi és ipari beruházás. lakó/intézm./munkahely/vegyes,lakópark építésére, szálloda/vendéglátás, termálfürdő/termálkút, wellness centrum/szabadidőközpont, zöldmezős beruh. lakóprojekt Ipari ingatlan, acélipar, gépgyártás, ásványvíz palackozó, élelmiszeripar, építőipar, ipari egyéb, ipari gazdasági terület, telek, könnyűipar, műhely, raktár épület, raktár telek, raktár terület, raktárcsarnok, telephely, vegyipar, üzemcsarnok, üzemépület, irodaház - iroda, A kategóriás irodaház, B kategóriás irodaház, C kategóriás irodaház, iroda és raktár terület, iroda lakóingatlanban, irodaház épület, irodaházon belüli iroda terület(ek), kereskedelmi, áruház, autószalon, bemutatóterem, benzinkút, borozó, söröző, büfé, kocsma, cukrászda, presszó, diszkont áruház, iroda helyiség, irodaház, panzió, motel szálloda, szolgáltató, vendéglátó / étterem, üzlethelyiség, lakóingatlan, családi ház, építési telek, garázs, garzon (max.1,5 szobás), házrész, ikerház-fél, kastély, kúria, könnyűszerkezetes ház, lakás (önkormányzati), lakás lakóparkban, lovasbirtok, munkás szállás, panel lakás, parasztház (régi építésű), pince (önálló építmény), sorház/láncház/társasház, tanya, tégla lakás, tetőtéri lakás, villa épület, öröklakás, mezőgazdasági, állattenyésztés, erdőgazdaság, erdőterületek, gazdasági épület, gyümölcsös, halgazdaság/halastó, kert, legelő, mezőgazdasági területek, nádas, rét, szántó, szőlő, vadgazdaság, ültetvény, zártkert, telkek-területek (OTÉK szerint) egyéb, vízgazdálkodási területek, falusias, gazdasági, hegyvidéki, kertvárosias, hegyvidéki, kertvárosias, nagytelkes, intenzív kertvárosias, intézményi területek, iparterületek, jelentős mértékű zavaró hatású ipari, jelentős zöldfelületű intézményi területek, jelentős zöldfelületű munkahelyi, jellemzően telepszerű, kereskedelmi, kertvárosias, kisvárosias, különleges területek, különleges városüzemeltetési területek, közlekedési területek, központi, lakóingatlanhoz, lakóparkhoz, laza kertvárosias, munkahelyi, nagyvárosias, szabadidő/wellness centrum, szolgáltató létesítmény céljára, településközpont, városias, városközponti területek, zöldterületek új építésű lakóingatlan, családi ház, garázs, házrész, ikerház, sorház, új építésű lakás, önkormányzati lakás, öröklakás, üdülő:, apartman, camping, hétvégi ház, horgásztanya, ikernyaraló épület, nyaraló telek, szabadidő/wellness centrum, termálfürdő, üdülési jog, üdülő ingatlan/nyaraló épület, üdülőterületek, önálló üdülő épület(többlakásos), ingatlan állapota, épülő, új építésű, felújított, kifogástalan, közepes, elfogadható, felújítandó, állapotú fűtés jellege, gáz cirkó, gáz központi, konvektor, padlófűtés, távfűtés, olaj, vegyes kazán, elektromos, hagyományos, nincs fűtés, geotermikus fűtés, fan-coil rendszer, fatüzelés, cserépkályha,parkolas, ingatlanhoz tartozó parkolási lehetőség, garázs, dupla garázs, zárt parkoló, őrzött parkoló, udvari beállás, parkolóház, utcán, hirdetés, ingatlanközvetítő, ingatlanközvetítés, real estate, melléképület, pincével rendelkezik, ingatlan

Adatkezelési irányelvek

A www.IngatlanMax.hu   hirdetési Weboldalt  a Célpiac Bt. (2049 Diósd,  Szabadság út 85.)   üzemelteti.


Célpiac Bt., az alábbi adatvédelmi és kezelési elveket tartalmazó nyilatkozatot teszi közzé, melyet az adott hirdetési Weboldalra tekintettel kötelezõnek ismer el.


Nyilatkozatunk összeállításakor különös tekintettel vettük figyelembe a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdetõ 1998. évi VI. törvényt, valamint az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezéseket.
A
www.ingatlanmax.hu  jogvédett név.
A hozzá megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések más  személyek által történõ bármilyen jogellenes használata a Célpiac Bt.  jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Célpiac Bt. kész minden szükséges jogi lépést megtenni.

A www.IngatlanMax.hu  hirdetési Weboldalon található tartalom a Célpiac Bt. és a regisztrált Felhasználók szellemi tulajdonát képezi.
A Célpiac Bt.  elõzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

A hirdetési Weboldal egyes részeit a T. Látogató  kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a hirdetési Weboldal ilyen formán  többszörözött részének  további terjesztésére, nyomtatására, átvételére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történõ hozatalára, saját weboldalára történõ átmásolásra, tükrözésére !
A Célpiac Bt.-n kívül senki nem jogosult a lementett hirdetési Weboldalról, a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására.
A fentiektõl eltérni csak a Célpiac Bt.-vel kötött írásbeli szerzõdés alapján és kizárólag a Célpiac Bt.-vel szerzõdõ fél jogosult, a szerzõdésben rögzített mértékben.
Ezen feltételek megsértése esetén a Célpiac Bt. a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését jogi út igénybevételével fogja érvényesíttetni.

A www.IngatlanMax.hu  hirdetési Weboldalt látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a Weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülõ hibák és támadási kísérletek detektálása céljából a Szerver- Szolgáltató által naplózásra kerülnek.
A Célpiac Bt.,  a látogatóra vonatkozó egyedi adatokat, kizárólag az érintett hozzájárulásával fogja egyéb célokra felhasználni, illetve harmadik fél számára kiadni, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Amennyiben más Weboldal tulajdonosa a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következõ feltételek betartása mellett teheti meg:

 • A Weboldalra utaló linket, a kódjában tartalmazó weboldalnak (Linkelõ Weboldal) tartalmaznia kell a Célpiac Bt. vagy az IngatlanMax  Logoját.
 • Errõl tájékoztatás kérhetõ az ingatlan@celpiac.hu címen.
  A Linkelõ Weboldal a rendelkezésre bocsájtott Logónak sem méretét, sem  
  megjelenítését nem módosíthatja.
 • A Linkelõ Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt sértõ elemeket, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértõ tartalmat.
 • Ezen szabályoktól eltérni csak a Célpiac Bt..-vel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttmûködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Célpiac Bt.-vel szerzõdõ fél jogosult, a szerzõdésben rögzítettek szerint.
 • A Linkelõ Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Célpiac Bt. javasolja vagy egyébként támogatja, az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását

Látogatóink a hirdetési Weboldalon ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül kereshetnek annak tartalmában.
A hirdetési Weboldal meghatározott részeihez (adminisztrációs felület) való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során a Felhasználóink az elérhetõség érdekében olyan információkat adnak meg, melyek személyes adatoknak minõsülnek.
Ezek az  adatok (pl. kapcsolattartó neve, számlázási név - és cím, telefonszám - és email cím) megadása kötelezõ, mivel egy szolgáltatás megrendelésének tekintendõ.
A Célpiac Bt. mint adatkezelõ, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény elõírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználók adatait , s csak a hirdetésekhez csatoltan fogja azokat megjeleníteni, valamint a számlázási rendjébe menti azokat. A számlázási adatok nem nyilvánosak.
A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem tesszük - a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetõvé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Célpiac Bt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánja felhasználni, errõl köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetõleg lehetõséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A Célpiac Bt. A szolgáltatás igénybe vételével, az interneten közzétett információkért mindennemû felelõsségét kizárja.
Illetéktelenül, más nevében feladott hirdetések kiszûrésére minden lehetõt megteszünk (ez az adott hirdetésnél is jelezhetõ), de nem minden esetben áll rendelkezésünkre minden adat.
Amennyiben a T. Látogatónak tudomására jut ilyen jellegû információ, kérjük, hogy minél több adat kíséretében tájékoztasson bennünket, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük.
A hirdetési Weboldalunk tartalma kizárólag tájékoztató jellegû, a Weboldalon hozzáférhetõ tartalom (ideértve a Weboldal mûködése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekbõl eredõ közvetlen vagy közvetett károkért - a Célpiac Bt. által felhasznált nagyszámú forrás rendszeres és folyamatos ellenõrzésének lehetetlensége miatt - a Célpiac Bt. nem felel.

A Weboldal más által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Célpiac Bt.  tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályt sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.
Ezen felül a Célpiac Bt.  az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelõsséget nem vállal.

A Célpiac Bt., mint üzemeltetõ, fenntartó nem tehetõ felelõssé és nem vállal felelõsséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségbõl, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésbõl származó olyan károkért, amelyek az IngatlanMax hirdetési Weboldalon található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerzõdéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
Az IngatlanMax üzemeltetõje nem vállal semmilyen felelõsséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébõl, illetve az oldalak elõzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredõ vélt vagy valós károkért, akaratán kívüli és beleegyezése nélküli adatletöltés esetében sem.

Tisztelt Felhasználóinknak sok sikert kívánunk a sikeres üzletmenethez.

Látogatóinknak kívánjuk, hogy itt találják meg az elképzeléseik szerinti otthonukat!
Célpiac Bt.